Náhradní plnění

když zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců

  • máte ze zákona povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele nebo
  • musíte do státního rozpočtu odvádět 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením, kterou byste jako zaměstnavatel měl zaměstnat nebo
  • využijete náhradního plnění, tedy že odebíráte výrobky nebo služby od zaměstnavatelů jako jsme my
Náhradní plnění realizujeme bez navýšení ceny!